logoGPT Stick

Vẫn là GPT. Nhưng “stick”
vào mọi website, trình duyệt.

Bạn không cần copy gì vào GPT để hỏi nữa.
Một sản phẩm củaKB2A

Hỏi mọi thứ

Tìm kiếm, tóm tắt, giải thích,
tạo nội dung đa lĩnh vực. Mang
kiến thức đến tận tay bạn.

Với mọi trang web

Tương tác hiệu quả trên bài báo,
blog và cả YouTube. Đồng hành
cùng bạn mọi nơi.

Bảo mật

Bảo vệ thông tin người dùng,
đảm bảo quyền riêng tư và an toàn
khi sử dụng GPT Stick.

Hỏi mọi thứ

Tìm kiếm, tóm tắt, giải thích,
tạo nội dung đa lĩnh vực. Mang
kiến thức đến tận tay bạn.

Với mọi trang web

Tương tác hiệu quả trên bài báo,
blog và cả YouTube. Đồng hành
cùng bạn mọi nơi.

Bảo mật

Bảo vệ thông tin người dùng,
đảm bảo quyền riêng tư và an toàn
khi sử dụng GPT Stick.

Trợ lý đắc lực
GPT Stick

Hỏi thông tin từ website
Tóm tắt từ website
Hỏi mọi thứ từ Youtube
Tạo nội dung từ website
Giải thích từ website
Trả lời câu hỏi từ website
Giải thích từ website
Và còn vô số điều khác mà GPT Stick còn có thể làm được nữa! Cài đặt GPT Stick để khám phá thêm nhé.
Đồng ý liền thì có dễ dãi quá không?
Cài đặt dễ dàng
Bật tắt bằng phím tắt
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Copyright© 2023 KB2A. All rights reserved
GPT Stick - Still GPT. But “stick” to every website, browser. | Product Hunt